Βώκου Δέσποινα

H Δέσποινα Βώκου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Διευθύντρια του Τομέα Οικολογίας. Είναι πτυχιούχος του ΕΚΠΑ (Φαρμακευτικής) και διδάκτορας του ΑΠΘ (Βιολογίας). Μεταπτυχιακές-μεταδιδακτορικές σπουδές έχει κάνει και στa Université de Montpellier (Γαλλία), Univerzitet u Beogradu (Σερβία), Agricultural Research Council Letcombe Laboratory, Napier University, Institute of Terrestrial Ecology-Banchory (και τα τρία στο Ηνωμένο Βασίλειο), Stanford University (ΗΠΑ).
Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της δραστηριότητα (διδασκαλία, έρευνα, διοίκηση), έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση της φύσης από ποικίλες θέσεις, μεταξύ των οποίων ως αντιπρόεδρος του WWF-Ελλάς, ως πρόεδρος της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ως πρόεδρος της εθνικής Επιτροπής ‘Φύση 2000’. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει είναι ‘χερσαία οικοσυστήματα και βιοτικοί πόροι’. Αεροβιολογία, χημική οικολογία, αλληλοπάθεια, μικροβιακή οικολογία, οικολογία αναπαραγωγής και διασποράς, βιοποικιλότητα και διαχείριση φυσικών πόρων αποτελούν κύρια πεδία της έρευνάς της, ενώ τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, τα αρωματικά φυτά και τα αιθέρια έλαια, οι καμπανούλες, τα μικρόβια του εδάφους και της φυλλόσφαιρας, τα βιολογικής προέλευσης αλλεργιογόνα της ατμόσφαιρας (γυρεόκοκκοι και σπόρια μυκήτων) και οι προστατευόμενες περιοχές κύρια αντικείμενα-στόχοι της έρευνάς της.
Είναι ή υπήρξε επιβλέπουσα/μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 50 μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων είναι δημοσιευμένες 90 εργασίες της, ενώ οι ανακοινώσεις της σε συνέδρια υπερβαίνουν τις 200. Είναι συγγραφέας/επιμελήτρια έκδοσης 10 βιβλίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της http://vokou.webpages.auth.gr
 

Ενότητα: 
4η ενότητα: Ποιο Περιβάλλον;