Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  • Καθηγητής του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.,
  • πρώην Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) (2005-2009),
  • πρώην Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ε.Ε. στον Τομέα «International Cooperation» (2007-2013),
  • Μέλος Επιτροπής που συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γ.Γ.Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), προκειμένου να διερευνηθεί στον Ελληνικό χώρο, η δυνατότητα ύπαρξης γεωλογικών δομών που φιλοξενούν αέριο σχιστών (gas shales),
  • Μέλος της Επιτροπής που συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γ.Γ.Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), για την υποστήριξη της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος σύμφωνα με τη “Διεθνή Δημόσια Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος» και «Κατάκολο» και στη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα»”,
  • νυν Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.).
  • Μέλος πολλών Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών,
  • Εισηγητής σε περισσότερα από 111 Συνέδρια Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού αντικειμένου,
  • Συγγραφέας περισσότερων από 120 ερευνητικών εργασιών στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. 
Ενότητα: 
1η ενότητα: Ποια Ανάπτυξη;