Ενότητα 2η: "Ποια Διακυβέρνηση;"

Οδηγίες συμμετοχής στη συζήτηση

Μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτηση για κάθε ενότητα, υποβάλλοντας τα σχόλια είτε τις απόψεις σας. Τα σχόλια δημοσιεύονται κατόπιν έγκρισης από τον συντονιστή της αντίστοιχης ενότητας.

Προεδρείο: Ιωάννης Αντωνίου (Συντονιστής), Ιωάννης Παντής, Αθανάσιος Καΐσης

Εισηγήσεις

Τίτλος Εισήγησης  Εισηγητής
15:15 – 16:50
H Ευρωπαϊκή διάσταση της Διακυβέρνησης (εισήγηση, βίντεο παρουσίασης) Αντώνης Καϊλής
Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Από την Άκαμπτη Ιεραρχία στη Σχεσιακή Λογική των Δικτύων (εισήγηση, βίντεο παρουσίασης) Ιωάννης Αντωνίου - Ιωάννης Παντής
Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (εισήγηση, βίντεο παρουσίασης) Ιωάννης Κυρίτσης
Θεσμικό Πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εφαρμογή και Προκλήσεις για την Ελλάδα (εισήγηση, βίντεο παρουσίασης) Αγγελική Καλλία

Ο νομικός πολιτισμός στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης (εισήγηση, βίντεο παρουσίασης)

Αθανάσιος Καΐσης
Καλές πρακτικές:
Ανάβρα Μαγνησίας: Η άλλη Ελλάδα υλοποίησης στόχων σε αντίξοες συνθήκες (εισήγηση, βίντεο παρουσίασης) Δημήτριος Τσουκαλάς
Συμπεράσματα – Ερωτήσεις - Συζήτηση (βίντεο)

 

Σχόλια

Αξιότιμε κύριε/κυρία,

Οι επιπτώσεις της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των φυσικών πόρων, καθώς και η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των ζητηµάτων που συνδέονται µε το περιβάλλον και την ανάπτυξη, έχουν οδηγήσει σε ένα αυξηµένο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για τα ζητήµατα αυτά. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιµη ανάπτυξη - η ανάπτυξη που πραγµατοποιείται µε την παράλληλη και ισότιµη προώθηση τριών πυλώνων, της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος - δεν αποτελούν πρόσφατα διαπιστωµένες αναγκαιότητες.
 
Πιστεύω ότ στο εσωτερικό της Ελλάδας ως μέλος της Ευρωπαικης Ενωσης, καθώς πολλά χρειάζονται ακόµα να γίνουν για την υλοποίηση των στόχων και δεσµεύσεων και την θέσπιση και υλοποίηση µίας συνεκτικής πολιτικής για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη σύμφωνα με την Ευρώπη 2020.
 
Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει με αφορμή την κρίση να αποξενωθεί και αποµονωθεί από την υπόλοιπη διεθνή και ευρωαπικη κοινότητα, κρατώντας έναν ρόλο αποξενωµένο από τα ιδιαίτερα σηµαντικά, καθηµερινά προβλήµατα της ελληνικής και ευρωπαικης κοινότητας, και ιδίως στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα σε θέματα καθημερινότητας  υποσιτισµός,οι πολύ χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης κ.ο.κ., αλλά και όλα αυτά που αφορούν και τον αναπτυσσόµενος κόσµος, όπως ο υποσιτισµός, η εξάπλωση των ασθενειών, οι πολύ χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης κ.ο.κ..
Η Ελλάδα μέσα από την Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένες πολιτικές όπως χωροταξία, πολεοδοµία, ενέργεια, µεταφορές, γεωργία, τουρισµός, απασχόληση, βιοµηχανία, καθώς και µέτρα σε περιβαλλοντικούς τοµείς προτεραιότητας όπως η κλιµατική αλλαγή, η ατµοσφαιρική ποιότητα, τα στερεά  απόβλητα, οι υδατικοί πόροι, η βιοποικιλότητα, η ερηµοποίηση και τα δάση πρέπει να βελτιώσει το προφίλ της χώρας, εστιασµένη σε θέµατα τους υδατικούς πόρους, την υγιεινή και τους ανθρώπινους οικισµούς, ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων και αποτελεσµατικής διαχείρισης τους να παραδώσει συγκεκριμένα υλοποιήσιμα προγράμματα που θα προάγουν το Ελληνικό πνεύμα. Επιδίωξη μας θα πρέπει να είναι μεσα πό την Βιώσιμη ανάπτυξη η οικονομική και κοινωνική ευημερία, μία οικονομική ανάπτυξη που θα εξασφαλιζει τις παρούσες γενεες αλλά θα βάζει τους βάσεις και για τις μελλοντικές γενέες. Στόχος να είναι πάντα η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νεων θεσεων εργασίας.
 
Σας Ευχαριστώ για τον χρόνο και την κατανόηση σας.
 
Με Εκτίμηση,
Αριάδνη Τσαμπαλή