Βιογραφικά Συμμετεχόντων στο Συμπόσιο

3η ενότητα: Ποια Κοινωνία;
Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι πρυτάνεις για την Ελλάδα»
2η ενότητα: Ποια Διακυβέρνηση;
Αραβανόπουλος Φίλιππος
4η ενότητα: Ποιο Περιβάλλον;
Κεντρικό Στρογγυλό Τραπέζι – Κλείσιμο Συμποσίου
4η ενότητα: Ποιο Περιβάλλον;
Γαρύφαλλος Αλέξανδρος
3η ενότητα: Ποια Κοινωνία;
Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι πρυτάνεις για την Ελλάδα»
1η ενότητα: Ποια Ανάπτυξη;
3η ενότητα: Ποια Κοινωνία;

Σελίδες