Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα:
+30 2310 996751
+30 2310 991313
+30 2310 996695

Fax: +30 2310 996725

Email: pr@auth.gr