Αραβανόπουλος Φίλιππος

Αραβανόπουλος Φίλιππος

Ο Δρ. Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στο οποίο σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης και κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με καναδική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στα Πανεπιστήμια Ουψάλας και Στοκχόλμης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εφαρμογές της μοριακής, πληθυσμιακής και ποσοτικής γενετικής, στη μελέτη της βιοποικιλότητας, στην προστασία των γενετικών πόρων και στη γενετική βελτίωση. Η έρευνα του έχει χρηματοδοτηθεί από διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας) και εθνικούς οργανισμούς της Ελλάδας, του Καναδά και της Σουηδίας. Έχει δώσει περίπου 30 διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πανεπιστήμια και συνέδρια στη Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Καναδά, Κίνα, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία κ.α. Ο κ. Αραβανόπουλος συντονίζει την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τη Γενετική Βιοπαρακολούθηση των Δασών, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του FAO για τους Παγκόσμιους Δασογενετικούς Πόρους και είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Είναι κριτής σε περισσότερα από 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής σε τρία εξ αυτών. Το συγγραφικό του έργο υπερβαίνει τις 150 εκτενείς δημοσιεύσεις, από τις οποίες 60 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και 10 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία.

Ενότητα: 
4η ενότητα: Ποιο Περιβάλλον;