Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Ο κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ερευνητική του εμπειρία και τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών ρύπων, τη μελέτη των διεργασιών μεταφοράς οργανικών μικρορυπαντών στο περιβάλλον, τεχνικές απομάκρυνσης ρύπων, τη μελέτη της τοξικότητας φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης, και των προϊόντων διάσπασης αυτών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά ερευνητικά προγράμματα και σε περισσότερα από 110 διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (από το 1979), της Ένωσης Αμερικανών Χημικών (American Chemical Society, από το 1990), του Συνδέσμου Αγροχημικών της Αμερικάνικης Χημικής Ένωσης (Division of Agrochemicals American Chemical Sociery, από το 1990), της Διεθνούς Ένωσης για την Έρευνα και τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υδάτων (International Association on Water Pollution Research and Control, από το 1992), της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας για τα Φυτοφάρμακα (από το 1992) και της Διεθνούς Ένωσης Περιβαλλοντικής Αναλυτικής Χημείας (από το 1993).

Ενότητα: 
Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι πρυτάνεις για την Ελλάδα»